قند خون 2 ساعته

ویژه مراجعین
portfolio image

قند خون 2 ساعته

 لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

برای انجام آزمایش قند دوساعته، دو نوبت خونگیری به عمل خواهد آمد.
خواهشمند است برای بدست آوردن نتایج بهتر موارد زیر را که براساس توصیه وزارت بهداشت و درمان ایران و انجمن دیابت تنظیم شده است، مراعات فرمایید.

    چند روز قبل از انجام آزمایش، رژیم غذایی متعادل از لحاظ کربوهیدرات (حدودا محتوی 100گرم کربوهیدرات در روز مطابق شکل داشته باشید.)
    صبح انجام آزمایش 8-12 ساعت ناشتا باشید.
    توصیه می‌گردد، نمونه‌گیری را قبل از ساعت 10صبح شروع کنید.
    بهتر است که در تمام مدت انجام آزمایش در محل آزمایشگاه حضور داشته باشید. لذا توصیه می‌شود صبحانه معمول خود را به‌همراه داشته (حاوی حدود75 گرم کربوهیدرات) و پس از خونگیری اول، صبحانه خود را میل بفرمایید و ساعت شروع آن را یادداشت فرمایید.
    2ساعت پس از زمان شروع صبحانه، نمونه‌گیری دوم ازشما انجام خواهد شد.
    توصیه می‌شود از خوردن، آشامیدن وسیگار کشیدن در تمام مدت انجام آزمایش خودداری فرمایید.
    در صورت نیاز فقط آب می‌توانید میل فرمایید.
    در روز انجام آزمایش در حین 2 ساعت آمادگی، از انجام ورزش سنگین و هرگونه فعالیت بدنی غیر معمول خودداری نمایید.
    درصورتیکه درحال مصرف دارو هستید، قبل از آزمایش با پزشک خود مشورت فرمایید.
    چنانچه از دارویی استفاده می‌نمایید قبل از خونگیری، فرد خونگیر را مطلع فرمایید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.